Korlátozott a különélő szülő iratbetekintési joga - A gyermekvédelmi törvény egységes értelmezéséért - Ombudsmani jelentés

2013.01.15. Jogi Fórum / AJBH

A jogbiztonságot sérti, ha a gyermekével kapcsolatot tartó, különélő szülő nem tekinthet bele a kapcsolattartással összefüggő iratokba. Az ombudsman a jogszabály értelmezésének problémájára hívta fel a figyelmet.

Az alapvető jogok biztosához fordult panaszával egy különélő szülő, mert a gyermekjóléti szolgálat nem engedélyezte, hogy a kapcsolattartási ügyében keletkezett iratokba betekinthessen, azokról másolatot készíthessen.

Szabó Máté ombudsman azt állapította meg, hogy a gyámhatóságok és gyermekjóléti szolgálatok eltérően értelmezik a különélő szülő gyermekvédelmi törvényben szabályozott iratbetekintési jogát. A biztos felidézte az Alkotmánybíróság álláspontját is, amely szerint a különélő szülő felügyeleti jogának szünetelése csupán részleges, a különélés tényéből következik, de a gyermek testi fejlődési feltételeinek biztosítása, a róla való gondoskodás neki is kötelessége. A törvény a különélés alatt is biztosítja a szülők együttes döntését a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben. Az iratokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban pedig annyi a korlátozás, hogy csak az érintett írásbeli hozzájárulásával lehet betekinteni a másik szülő különleges adatait tartalmazó iratba, kivéve, ha az a gyermek érdekében kezdeményezett eljárás megindításához elengedhetetlenül szükséges.

Az alapvető jogok biztosa az emberi erőforrások miniszterétől kérte az egységes jogértelmezést elősegítő törvénymódosítást.

A teljes jelentés elolvasható →

  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
CSALÁDJOG
GYERMEKJOGOK
OMBUDSMAN
SZABÓ MÁTÉ