Gyorsabbá válnak egyes útügyi és okmányirodai eljárások - A járási hivatalok működésének tapasztalatai - A rendeletről

2013.02.26. Jogi Fórum / KIM

A Fővárosi Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala lesz első fokon az eljáró hatóság az útügyi engedélyezési eljárásokban, kivéve összeférhetetlenség esetén. Ilyenkor a Fővárosi Kormányhivatal megkeresésére bármely másik kormányhivatal kijelölheti valamelyik járási hivatalát az adott eljárás lefolytatására. Ezen módosítást és több más, a működtetést racionalizáló, technikai jellegű módosítást tartalmaz a Kormány által elfogadott rendelet a járási hivatalok működésének tapasztalatai alapján, amely tegnap jelent meg a Magyar Közlönyben.

A Kormány az útügyi engedélyezési eljárásokban a Budapest Főváros Kormányhivatal V. Kerületi Hivatalát jelölte ki eljáró hatóságként, azaz minden, a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közút, azok műtárgyai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezéséről a lipótvárosi kerületi hivatal dönt majd.

A járási, a fővárosban kerületi hivatalok a települési és kerületi jegyzőktől átvett államigazgatási ügyeket intézik idén januártól. Az utakkal kapcsolatos hatósági ügyeket azonban korábban sem a kerületek, hanem a Fővárosi Önkormányzat intézte, ezért is döntött úgy a kormány, hogy az ügyfelek érdekeit az szolgálja, ha továbbra is koncentráltan, nem kerületekre bontva történik meg a feladatellátás. Azzal, hogy a szaktudás egy helyen elérhető, sokkal gyorsabb lesz az útügyi eljárások engedélyezése.

Elősegítve a helyi védelmi bizottságok gyors és hatékony munkavégzését, a helyi védelmi bizottságok titkári feladatait a járási hivatalvezető-helyettes látja el a jövőben, aki a helyi védelmi bizottságot vezető járási hivatalvezető közvetlen alárendeltségében dolgozik. Munkáját a megyei védelmi igazgatási és katasztrófavédelmi igazgatási szervek megfelelő felkészítéssel és folyamatos továbbképzéssel segítik.

A kormányrendelet kitér arra is, hogy egy járásban több településen is található okmányiroda, akkor a járási hivatal vezetője által meghatározott, az ügyfél lakóhelyéhez legközelebb eső okmányiroda jár el hivatalból. A járási rendszer idén januárban 30 év után éledt újra, annak az átfogó közigazgatási reformnak az eredményeként, amelyet a Kormány megalakulása után indított útjára.

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok mindenhol problémamentesen kezdték meg működésüket a megyei és fővárosi kormányhivatalok részeként, s azóta is fennakadások nélkül, minden magyar állampolgár számára elérhető közelségben minőségi szolgáltatást nyújtva végzik feladataikat.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZIGAZGATÁS
KÖZIGAZGATÁSI REFORM
JÁRÁSI HIVATALOK