Középpontban a 2015-ös költségvetés - A végrehajtás ellenőrzése és makrogazdasági elemzés

2016.10. 3. Jogi Fórum / Állami Számvevőszék

Az Állami Számvevőszék elvégezte 2015. évi központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzését, és idén is elemzést készített az előző év költségvetési folyamatainak makrogazdasági összefüggéseiről. Az ÁSZ megállapította, hogy a tavalyi költségvetés végrehajtása a jogszabályi előírásoknak és az uniós feltételeknek megfelelt, a zárszámadási törvényjavaslat megalapozott, az abban szerepeltetett adatok megbízhatóak. A jelentéshez kapcsolódó makrogazdasági elemzéssel az ÁSZ törvényi kötelezettségének megfelelve támogatja a jól irányított államot és a Költségvetési Tanács munkáját.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2015-től megújult módszertan szerint végzi a zárszámadás ellenőrzését. Ennek eredményeként, statisztikai módszerek alkalmazásával az ellenőrzés idén is lefedte a költségvetési bevételek és kiadások 100%-át. Az ÁSZ közel 150 szervezetnél végzett ellenőrzést, ezen belül 70 központi költségvetési szerv beszámolóját értékelte. 

Az ÁSZ zárszámadási ellenőrzése megállapította, hogy az államháztartás központi alrendszere 2015. évi törvényi előirányzatainak teljesítése, a hiány és az államadósság alakulása megfelelt az Alaptörvény, a stabilitási törvény és a költségvetésről szóló törvény előírásainak. A stabilitási törvény szerinti 2015. évi államadósság 25 134,9 Mrd Ft, a GDP 73,9%-a volt. Az uniós kritériumok szerinti adósságcsökkentési követelményt Magyarország teljesítette; a kormányzati szektor uniós módszertan szerinti adóssága 2015 végén – a 2014. évi 75,7%-kal szemben – mindössze a GDP 74,7%-a volt. 

A központi alrendszer részét képező központi költségvetés, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az elkülönített állami pénzalapok bevétel és kiadás teljesítési adatai megbízhatóak. A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során összességében betartották a jogszabályi előírásokat. A törvényjavaslat a beszámolók adatainak megfelelően, valósághűen mutatja be a költségvetés végrehajtására vonatkozó pénzügyi adatokat, információkat. A törvényjavaslatban szereplő adatokat a lezárt kincstári beszámolók adatai alátámasztják – állapította meg az ÁSZ zárszámadási ellenőrzése. 

Szabályszerűségi hibákat tárt fel az ellenőrzés a helyi önkormányzatok támogatásai fejezetnél és a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása cím kiadásainál, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap előirányzatai terhére történt kiutalásoknál, az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítésével összefüggő kiadásoknál, a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok bevételeinél és kiadásainál, egyes intézmények bevételeinél és kiadásainál, a TB Alapok kiadásainál, illetve a Nemzeti Foglalkoztatási Alap, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja kiadásainál. A szabálytalanságok megszüntetésére az ÁSZ levélben szólította fel az érintetteket. 

2015-ben a magyar gazdaság GDP-növekedése 3,1% volt, 0,6 százalékponttal magasabb, mint a költségvetés tervezése során figyelembe vett 2,5%-os előrejelzés. A növekedési ütem meghaladta az Európai Unió növekedését, valamint az eurózóna, s azon belül a német gazdaság teljesítményét, így Magyarország az előző évhez hasonlóan tovább közelített az Európai Unió fejlettségi szintjéhez. 

A gazdasági növekedést elősegítette, hogy az élénkülő külső piaci kereslet lehetőségeit a magyar vállalatok képesek voltak kihasználni, ezért az ország külkereskedelmi fogalma kedvezően alakult: az export mennyisége a tervezett 6,9%-ot meghaladó mértékben 7,7%-kal növekedett. A gazdasági növekedés hatására a 2015. évben jelentősen, 2,7%-kal tovább nőtt a foglalkoztatottak száma, míg a munkanélküliségi ráta 6,8%-ra csökkent. A gazdasági folyamatokat támogató központi intézkedések közül a Növekedési Hitelprogramot, a Munkahelyvédelmi Akciótervet és a Startmunka-programot emeli ki az ÁSZ elemzése. 
 

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
KÖLTSÉGVETÉS