Több mint 13 ezer kft. ellen jár el a Fővárosi Törvényszék - A törzstőke-emelés elmulasztása törvényességi felügyeleti eljárást von maga után

2017.06. 1. Jogi Fórum / MTI

A március 15-i határidőig 13 ezer kft. nem emelte meg a törzstőkéjét a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén, a társaságok ellen a cégbíróság hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást indít - közölte a Fővárosi Törvényszék.

A közlemény emlékeztet arra, hogy jogszabályi rendelkezések írták elő a törzstőke felemelését legalább 3 millió forintra  azoknak a korlátolt felelősségű társaságoknak, amelyeknek a törzstőkéje nem érte el ezt az összeget. A cégformára előírt kötelező módosítás végső törvényi határideje március 15 volt, eddig kellett felemelni a törzstőkét, és legkésőbb április 14-ig kellett a változás-bejegyzési kérelmet előterjeszteni az illetékes cégbíróságon.
    

A cégbíróság hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez azok ellen a cégek ellen, akik elmulasztották kötelezettségüket. Ennek lefolytatása után a céget megszűntnek nyilvánítják és elrendelik a kényszertörlését.
    

Ha az érintett társaságok még a törvényességi felügyeleti eljárás megindulása előtt vagy az eljárás alatt határozatot hoznak a törzstőke emeléséről, illetve a társaság megszűnéséről vagy az átalakulásról, és a cégbíróságnál benyújtják a változás bejegyzési kérelmet, akkor a bíróság nem indítja meg az eljárást, vagy a folyamatban lévő eljárást megszünteti.
    

A társaság jogerős megszüntetésének és a kényszertörlési eljárás megindulásának a következménye, hogy a társaság a kényszertörlés közzététele után nem folytathat gazdasági tevékenységet, a cég neve kiegészül a "kényszertörlés alatt" toldattal, illetve a társaság esetleges hitelezői bejelenthetik követeléseiket.
    

Az eljárás lefolytatása után a céget a cégbíróság hivatalból törli a cégjegyzékből.

  • kapcsolódó anyagok
PTK