Az eváról szavaz a Tisztelt Ház

2002.11.10. Magyar Nemzet Online

A héten kedden és szerdán ülésezik a parlament; a képviselők szavaznak az egyszerűsített vállalkozói adóról, valamint az adókról és járulékokról szóló törvény módosításáról, és a Ház megkezdi az alkotmány európai uniós csatlakozáshoz szükséges módosításának tárgyalását.

Az egyszerűsített vállalkozási adót (eva) - ami az évi bruttó árbevétel 15 százalékának felel meg - az a vállalkozó választhatja, akinek árbevétele áfával együtt nem haladja meg az évi 15 millió forintot, és nincs köztartozása. Kedden zárószavazás várható a Magyar Televízió Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumának 1997-2001. évi beszámolóiról is.

A képviselők lefolytatják a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló és az egészségügyet és a társadalombiztosítást érintő törvények módosítását célzó előterjesztés, továbbá a Magyar Rádió Közalapítvány 1997 áprilisától 2002 márciusáig folytatott tevékenységéről szóló beszámolók részletes vitáját.

Szerdán politikai vitanap lesz az Európai Unióhoz történő csatlakozás témakörében. A négyórás időkeretben tervezett vitát, amelyben a kormánypárti és az ellenzéki képviselők 120-120 percben fejthetik ki véleményüket, a Fidesz-frakció kezdeményezte. A vitanap után a képviselők megkezdik az Európai Unióhoz történő csatlakozás miatt szükséges alkotmánymódosítást célzó javaslat általános vitáját.

Az előterjesztés új változata már nem tartalmazza az EU-csatlakozásról szóló ügydöntő népszavazás konkrét időpontját csak azt, hogy e népszavazás időpontját az Országgyűlés határozza meg. Továbbra is vitatott kérdés, hogy a népszavazást a kormánypártok szándékának megfelelően, a csatlakozási szerződés 2003. április 16-ra tervezett aláírása előtt vagy - az ellenzék érvelését elfogadva - az aláírás után tartsák meg.

Ugyancsak vita tárgyát képezi, hogy a normaszövegben szerepeljen-e az, hogy a Magyar Köztársaság egyes, alkotmányból eredő hatásköreinek gyakorlását a nemzetközi szervezet részére átengedheti, vagy csak annyit rögzítsen a szöveg, hogy e hatásköröket Magyarország a többi tagállammal közösen gyakorolhatja. Vita folyik a kormánypártok és az ellenzék között arról is, hogy a kormány és az Országgyűlés részvétele milyen arányú legyen az unióval kapcsolatos döntésekben.

  • kapcsolódó anyagok
EVA