A szerzõ a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának V. éves hallgatója, e dolgozatával az idén októberben Gyõrött megrendezett kábítószer ellenes konferencián megnyerte a kiemelt ügyészi különdíjat.

Részlet a mûbõl: “Bár dolgozatom címe nem sugallja, hogy külföldi szabályrendszereket is elemezzen, azonban szükségesnek tartom azt, hogy kitekintést nyerjünk a külföldi gyakorlatra. Mivel Magyarországon még nem olyan régi jelenség a tömeges drogfogyasztás, mint Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban, az ott kialakult szabályozás hatásait, eredményeit mi már tanulmányozhatjuk annak figyelembe vétele mellett, hogy melyikük példáját kövessük, milyen szabályokat építsünk be jogrendszerünkbe. Minden ország kultúrája más és más, viszont a kábítószer-fogyasztás világjelenség és ezzel globálisan kell foglalkozni. A szabályok megalkotásakor figyelembe kell venni a kultúrális sajátosságokat, de a más országokkal kapcsolatos a közös vonásokról sem szabad megfeledkeznünk. A kábítószer-fogyasztók mindenhol a világon hasonló problémákkal küszködnek, így a függõkre vonatkozó szabályok kialakításánál az eredményes külföldi gyakorlatokat is fontolóra kellene vennünk. A teljes tiltás eszköze nem tûnik eredményesnek sehol sem. A magyar szabályozás is ezt az elvet vallja és a következõ fejezetekben majd láthatjuk, nem mondható sikeresnek a kábítószer elleni küzdelem: a drogfogyasztók száma nõtt, egyre többen nyúlnak keményebb drogokhoz, a drogfogyasztás kezdete a fiatalabb korosztály felé tolódott. Át kell gondolni, milyen változtatások lennének célravezetõek ahhoz, hogy az amúgy is fogyófélben lévõ fiatalság kevésbé forduljon a személyiségükre és egészségükre is ártalmas kábítószerekhez.”