A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) a megalkotását követően számtalan technikai és többszöri novelláris módosításon esett át. A hatályos szabályozás korántsem tekinthető hatékonynak, igényli az alapvető módosításokat, azonban ezen módosítást oly hosszan kiérlelt munka eredményeként kell megvalósítani, amely végre évekre biztosítaná a kiszámítható jogalkalmazási gyakorlat kialakulását – hangsúlyozza a Szerző.

Guba Zoltán írásában azon alapvető módosítási javaslatokat veszi sorra, amelyek reális megvalósítási eséllyel bírnak és a közbeszerzések hatékonyabbá tétele körében jelentős eredményeket hozhatnak. Javaslatai a Kbt. koncepcionális egyszerűsítésére és a gyakorlati tapasztalatok átvezetésére vonatkoznak a haszon nélküli eljárási cselekmények megszüntetésével, amelyek kötelezően előírt alkalmazása jelentősen rontja jelenleg a közbeszerzések hatékonyságát. Ezen előírások eltörlése – Guba Zoltán álláspontja szerint – elvezethetne oda, hogy a közbeszerzések résztvevőinek nem az állandó adminisztrációs kötelezettségek teljesítésével kellene foglalkozniuk, hanem a formalizmuson túllépve a Kbt-ben megfogalmazott alapelvi célok megvalósításán dolgozhatnának az egyes eljárások során is.

A Szerző ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó.