A közgazdasági szakirodalomban a szabadalmi rendszerben szereplő egyes alapvető fogalmak sok esetben tévesen keveredve jelennek meg és ez téves következtetések levonásához vezet. A fogalmak tisztázása után a szerző szükségesnek tartja, hogy a közgazdászok figyelmét a jelenlegi helyzet vizsgálata felé fordítsa, mert a hiányosságok kiküszöbölésével lehetőség van a hatékonyság lényeges növelésére és ezzel az innováció hathatósabb támogatására.

A Szerző okl. villamosmérnök, okl. mérnök-közgazdász, jogi doktor, szabadalmi ügyvivő.