A vagyonrendezési eljárás, mint önálló nem peres eljárás 2004. január 1. napja óta létezik hatályos jogunkban, szabályait az 1997. évi CXLV. törvényt módosító 2003. évi XLIX. törvény 30. §-a iktatta be. Bevezetését az indokolta, hogy számos esetben a cég jogutód nélküli törlését követően került elő olyan vagyontárgy, amely a cég tulajdonában maradt a törlési eljárás lefolytatása után is, jogi sorsát azonban jogszabály nem rendezte.

A tanulmány a 2006. évi V. törvényben szabályozott vagyonrendezési eljárás szabályait mutatja be. Részletesen foglalkozik az eljárás kezdeményezésének feltételeivel,az eljárás megindításával, valamint bemutatja a bíróság és a vagyonrendező eljárását, feladatait. A tanulmányban a szerző kitér a vonatkozó bírói gyakorlatra és a vitás, a gyakorlatban nem egységesen kezelt kérdésekre is.

A Szerző bírósági titkár.