Értelmezhető és gyakorolható-e a férfiak önrendelkezési joga gyermekvállalás esetén? Érvényesül-e adott esetben a nemek közötti jogegyenlőség? Azonos-e a döntés tekintetében a nemek között az emberi méltóságnak, mint kiemelten védendő alapjognak a tartalma?

A tanulmány a férfiak gyermekvállalás kérdésében való önrendelkezési szabadságát érintő próbaperben hozott jogerős ítélet indokolása, illetve egyéb hivatalos álláspontok elemzése alapján keres tényszerű választ a kérdésre.

A Szerző a közigazgatásban dolgozó jogász.