A 2014. március 15. napján hatályba lépett 2013. évi V. törvény (új Ptk.) Harmadik Könyve a jogi személyekre vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az új Ptk. hatályba lépésével a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás jelentősen megváltozott.

A tanulmány a megváltozott szabályok alapján két pertípust, a tag kizárása és a jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálata iránti pereket mutatja be, a hatályos szabályozást összehasonlítva a Gt. vonatkozó rendelkezéseivel.

A Szerző bírósági titkár.