Az új Ptk. hatálybalépésével és a Polgári Perrendtartás ezzel egyidejű módosításával lényeges változás következett be a gondnokság alá helyezés iránt perekben. Mivel a 2014. március 15. napjától hatályos Ptk. gondnokság alá helyezésre irányadó szabályait a már folyamatban lévő perekben is alkalmazni kell, ezért a szabályok értelmezése nem várathat magára.

Az írás bírói szemmel, gyakorlati példákon keresztül mutatja be az új rendelkezések által hozott lényegesebb változásokat és az új Ptk. alkalmazása során eddig felmerült – anyagi jogi és eljárásjogi – problémákat.

A Szerző Gödöllői Járásbíróság (polgári) csoportvezető bírája.