Nincs olyan jogrend, amely a fennálló veszéllyel szemben elvileg el ne ismerné a kényszerű védekezést, … mert egy védtelen jog nem tartós rendet, hanem tartós rendetlenséget jelent.” (Karl Ludwig Lorenz Binding)

A tanulmány a büntetőjog által szabályozott jogos védelem intézményét mutatja be, neves jogtudósok megfogalmazásán keresztül meghatározza annak fogalmát. A mű ismerteti a jogos védelem intézményével kapcsolatos fontosabb elméleteket, és bemutatja annak történetét a kezdetektől a Csemegi-kódex megalkotásáig.

A Szerző a Gödöllői Járásbíróság csoportvezető bírája.