A gyermek elhelyezésének kérdéskörénél – a jelenlegi Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Negyedik könyvében foglaltakat (Csjk.) figyelembe véve – nagyon éles változások történtek a 2014. március 15. napja előtt hatályos jogszabályi rendelkezésekhez képest. A tanulmány a közös szülői felügyelet gyakorlásáról és az esetleges váltott elhelyezés problémáiról ad áttekintést, illetve – a szerző álláspontját is bemutató – részletes elemzést.

A Szerző a kérdéskörben feldolgozta Dr. Szeibert Orsolya Együtt a házasság felbontása után is? – A közös szülői felügyelet és a váltott elhelyezés európai tendenciái címmel, a Családjog című folyóirat 2012. évi 4. számában megjelent cikkét, valamint egy járásbírósági jogesetet is részetesen bemutat.

A Szerző bírósági titkár.