Létezhetnek-e magán igazságosztók azok számára, akik nincsenek megelégedve az állami szolgáltatással? A tanulmány az aktuális önbíráskodó társadalmi jelenségek kapcsán mutatja be a törvényi tényállás fejlődését és szabályozását. Célja, hogy rávilágítson a társadalmilag preferált jelenségek, és a tárgyalt tényállás megvalósulásának dinamikájára, valamint megoldási javaslatot tegyen ezek visszaszorítására. A jog által megengedett eszközök bemutatásával éles elhatárolást nyújt a jogos érdekérvényesítés és a büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó magatartások között.

A Szerző joghallgató.