A tanulmány készítése során a házassági bontóperek szabályozásának változásaira hívta fel az olvasó figyelmét a szerző. A témát azért is érezte időszerűnek, mert napjainkban a válások száma lassan meghaladja a megkötött házasságok számát. Emiatt fontos annak bemutatása, hogy lássuk, a jogintézmény milyen változásokon ment keresztül az elmúlt időszak folyamán és ez vajon pozitív vagy negatív hatással volt-e a társadalmunkra nézve. A tanulmányban látható, hogy a polgári házasság szabályai több száz évre nyúlnak vissza, és a polgári házasság egyházi házassággal szembeni előretörésével milyen keretek között növekedett meg a válások száma is. A házasságkötés komoly elhatározás, melynek az érzelmi következményeken túlmenően lényeges joghatásai is vannak, mind fennállása, mint megszűnése esetére. Erre tekintettel a tanulmányt kifejezetten azok figyelmébe ajánlja a szerző, akik ” a házassági nyilatkozat csak egy papír” elvet vallják, s bízik benne, hogy tanulmányom hatására álláspontjuk elmozdul majd abba az irányba, hogy a házasságkötés intézménye mennyivel több egy papírnál.

A Szerző bírósági titkár.