A tanulmány készítése során a cselekvőképességre vonatkozó szabályok változásaira igyekezett felhívni az olvasó figyelmét a szerző. A cselekvőképesség kihat a Polgári Törvénykönyv valamennyi szabályára. Minden jogviszonynál alapvető kérdés, hogy az ember, mint jogalany képes-e önállóan és érvényesen nyilatkozni az őt érintő kérdésekben. Ezzel összefüggésben tértem ki a gondnokság alá helyezési eljárásra, figyelemmel arra, hogy a két jogintézmény szorosan összefügg egymással.

A Szerző bírósági titkár.