Részletfizetés engedélyezésére számos lehetőség adódik a polgári peres és nemperes eljárást követően is. A cikk azt taglalja, hogy milyen határidőben és milyen feltételekkel nyílik lehetősége a kötelezettnek, valamint a végrehajtási eljárás során az adósnak arra, hogy részletfizetés engedélyezése iránti kérelmet nyújtson be akár egyszerre több elbírálásra jogosulthoz is.

A Szerző bírósági titkár.