A tanulmány a járművezetéstől eltiltás büntetés, valamint szabálysértési intézkedés szabályozásával, valamint alkalmazásával foglalkozik, figyelemmel a 38. számú BK véleményben foglaltakra. Taglalja a büntetés kiszabás gyakorlatát, az egyes jogalkalmazásbeli eltéréseket, valamint a büntetés és intézkedés alkalmazása során felmerülő aránytalanságokat.

A Szerző bírósági titkár.