A hitelezőket megkárosító ügyelettel szembeni jogvédelem intézménye nem a mai kor találmánya. A fedezetelvonó szerződésekre vonatkozó rendelkezések az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény, továbbiakban: Ptk.) Hatodik könyvének, a szerződések hatályára, hatálytalanságára vonatkozó rendelkezései között kaptak helyet. A Ptk. a korábbi joggal egyezően a relatív hatálytalanság szankcióját fűzi a fedezetelvonó ügyletekhez. Expressis verbis kimondja a szerző fél tűrési kötelezettségét, felróhatóságtól függetlenné tette a fedezetelvonó szerződéssel megszerzett dolog továbbadójának felelősségét, és szabályozza a fedezetelvonó szerződések láncolatának esetét is.

A Szerző bírósági titkár.