A szülői felügyeleti jog és a kapcsolattartás megváltozott, az új PTK. Negyedik Könyvében lefektetett szabályait igyekezett a szerző bemutatni a korábbi szabályok, rendelkezések (Csjt., Gyer.) rögzítésével. A téma rögzítése során áttekintette a jogi szakirodalmat és a bírósági joggyakorlatot, valamint példákat hozott fel a Nyíregyházi Járásbíróság előtt befejezett ügyekből. Külön kitért írásában a gyermek meghallgatására, valamint, hogy a véleményéket hogyan veszik figyelembe a bíróság előtti eljárásokban.

A Szerző bírósági titkár.