Az építőipari tevékenység volumenének növekedésével egyidejűleg elszaporodott az inert hulladékok engedély nélküli elhelyezésének mennyisége és az esetszám egyaránt. A sajnálatos jelenség okai és kezelésének hatósági buktatói közül a tanulmány a legfontosabbakat gyűjti össze és mutatja be hulladékgazdálkodási, illetve jogi szempontból. Ennek során szó esik többek között a hulladékgazdálkodási járulék intézményéről, a környezetvédelmi hatósági eljárás nehézségeiről, és az egyes jogalkalmazói dilemmákról.

A Szerző bírósági titkár.