A tanulmány a költségkedvezmények szabályozásának történetét mutatja be a kezdetektől napjainkig. Először a költségmentességi szabályok kialakulásának kezdeteit, majd az 1868. évi Polgári törvénykezési rendtartás (Ptrs.) és az 1911. évi polgári perrendtartás (Pprt.) szegényjogi szabályozását taglalja. Ezt követően bemutatja a többször módosított polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény költségkedvezményi rendszerét. Végül részletezi a költségkedvezmények hatályos szabályait a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek segítségével. A tanulmány röviden kitér a munkavállalói költségkedvezményre, mint sajátos költségmentességi formára, valamint a költségkedvezményekhez kapcsolódóan a jogi segítségnyújtás intézményére is.

A Szerző bírósági titkár.