Az elővásárlási joggal kapcsolatos jogviták egyik gyakori esete, amikor a tulajdonos megpróbálja az elővásárlásra jogosult jogának kikerülésével értékesíteni dolgát. Ezt többféle módon is megvalósíthatja: akár ingatlanok vagy tulajdoni hányadok cseréjével keletkező, jogszabályon alapuló, a többi elővásárlásra jogosult jogát megelőző elővásárlási jog létesítésével, akár a joggal terhelt dolog dologösszességként való értékesítésével. A tanulmány célja ez utóbbi részletes bemutatása mind a jogszabályok, mind a joggyakorlat tükrében.

A Szerző a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának hallgatója.