A tanulmány a tagkizárásra vonatkozó anyagi jogi szabályokat mutatja be – a bírói gyakorlat tükrében. Vizsgálatának tárgya a 2013. évi Ptk.-val bevezetett diszpozitivitás, a kizárási klauzula általános elemzése és a közzétett bírósági gyakorlatban gyakran előforduló (aktív és passzív) magatartások kategorizálása. A tanulmány végén a Szerző külön kitér a bírói gyakorlatban kijegecesedett érdekmúlásra, továbbá a tag ügyvezetői státuszának a kizárásra szempontjából vett hatására.

A mű a PPKE Deák Ferenc Jogtudományi Intézet Társasági és Cégjogi szakjogász képzés keretében készített szakdolgozat törzsszövegének első fele.

A tanulmány második fele: A tag kizárása a korlátolt felelősségű társaságból – eljárási szabályok

A Szerző bírósági titkár.