A tanulmány először a termékfelelősség jogintézményének bevezetését közvetlen megelőző időszak bírói gyakorlatát mutatja be, majd, hogy pedig azt, hogy ez a gyakorlat hogyan változott azt követően, hogy az Európai Közösségek Tanácsa 1985. július 25-i 85/374 EGK Irányelvének hatására a magyar tételes jogi szabályozásban is megjelent ezen jogintézmény. A Szerző a hazai bírói döntések mellett az Európai Bíróság több eseti döntését is ismerteti, amelyek a jogviszony szereplői, a kár és termék témakörével is foglalkoztak.

A Szerző bíró.