A civil szervezetek nyilvántartási ügyeinek intézése és a civil szervezetek ellen lefolytatott perek kölcsönösen kihatással vannak egymásra. A tanulmány a Nyíregyházi Törvényszéken 2015. január 1-jétől 2020. december 31-ig a civil szervezetek ellen indult és jogerősen lezárult pereket veszi górcső alá. Összesen 370 eljárást vizsgál meg különféle szempontok alapján.

A Szerző bemutatja a szervezetek elleni pereket szabályozó jogszabályi hátteret, a civil szervezetekkel szemben indult pertípusokat, foglalkozik azzal, hogy hogyan indítottak ellenük pereket, milyen ténybeli körülményekre és jogszabályi rendelkezésekre alapozták a kereseti kérelmeket. A bíróság milyen döntéseket hozott, és a jogerős döntést követően szükség volt-e további peren kívüli eljárás lefolytatására.

Az írás kitér arra, hogy a jogszabályi háttér alakulása milyen hatással volt a civil szervezetek elleni perekre, a perindítási okok megváltozására, a nemperes eljárások számának növekedésére. Külön fejezetet szentel az ügyész perindítási jogkörének alakulására.

A Szerző célja, hogy felhívja a civil szervezetek és a velük kapcsolatban álló jogi szakemberek figyelmét a törvényes működés fontosságára, valamint hogy rávilágítson a civil szervezetek nyilvántartási ügyeit intéző bíróságok munkájának felelősségére, a beadványok elbírálása során az alapos és mindenre kiterjedő módszeres ügyintézés fontosságára.

A Szerző bírósági titkár a Nyíregyházi Törvényszéken.