A tanulmány a gyermekbarát igazságszolgáltatás főbb jellemzőit mutatja be, ismerteti a gyermek legfőbb érdekének, tájékoztatáshoz való jogának, véleménynyilvánításhoz való jogának az érvényesülését és a gyermek meghallgatásának szempontjait a bírósági eljárás és a mediáció során, valamint foglalkozik a gyermekbarát igazságszolgáltatás magyarországi megvalósulásával.

A Szerző bírósági titkár.