Tévhitek a szakértői minőségbiztosítás fogalma kapcsán - Minőségbiztosítás-e az igazságügyi szakértők törvényben előírt értékelése?

2019. március 7. dr. Nogel Mónika

Az új szakértői törvény (2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről) - a továbbiakban. Iszktv. - megalkotása előtt a szakértői minőségbiztosítás hiányát a jogalkotó és jogalkalmazó egyaránt bírálta. Maguk a szakértők is egyetértettek abban, hogy szakmai megbecsülésük növelése, a szakértői tevékenységbe vetett bizalom fokozása érdekében szükséges olyan szabályok megalkotása, melyek a szakértői munka megbízhatóságát növelik. A tanulmány célja annak igazolása, hogy az igazságügyi szakértői rendszer átalakítása során a reformok iránti igény alapját jelentő minőségbiztosítási rendszer a mai napig nem létezik, ekként nem is működik.

A Szerző ügyvéd (Nogel Ügyvédi Iroda), a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának tudományos munkatársa.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐ