Az eutanázia

2019. augusztus 8. Rózsáné dr. Váradi Edina

A tanulmány meghatározza a halál fogalmát, hiszen az eutanázia szempontjából releváns kérdés, hogy mikor tekinthető az ember orvosi szempontból halottnak. Ezt követően az eutanázia jelentéstartalmát vázolja fel a III. fejezetben. A IV. fejezetben bemutatja, hogy időszakonként és főként a hitbéli meggyőződésenként hogyan változott az eutanáziáról alkotott kép. A nemzetközi kitekintés című fejezetben más, leginkább eltérő eutanáziaszabályozásra vonatkozó tényeket foglal össze a Szerző. S végül a hazai szabályozást mutatja be a jogszabályi háttéren és az Alkotmánybíróság határozatán keresztül.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
EGÉSZSÉGÜGY
EUTANÁZIA