Vagyonvédelem technikai eszközökkel – új tendencia a jogos védelemhez kapcsolódó joggyakorlatban

2005. február 9. Nagy János <>

"A vizsgált témakör problémás területe az alkalmazott védõberendezések intenzitásának kérdése is, hiszen a jövõbeli, még csak potenciálisan létezõ jogsértést konkretizálni lehetetlenség. Emberi kapcsolatokban a várható események elõrelátása sohasem lehet teljesen bizonyos. De vajon ez a szükségszerû bizonytalanság azt jelenti-e, hogy a lehetséges jogsérelmek elhárítására alkalmas berendezésekrõl lemondjunk, hogy a technikai haladással lépést tartó bûnözés ellen ne alkalmazhassuk a fenti technikát?"

Az írás a jogos védelem és a végszükség témaköreiben készült szakdolgozat alapján született. Ezen dolgozat 2004 novemberében I. helyezést értem el a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciájának Bûnügyi Tudományi Szekciójában.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG