A közbeszerzési törvény 2006. január 15-étõl hatályos változásai

2006. március 6. Dr. Sebestyén Gábor <>

A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2004. május 1-jén lépett hatályba. A törvény elfogadását követõen született meg az Európai Parlament és a Tanács a vízügyi, az energia-, a közlekedési és a postai ágazatokban mûködõ szervezetek közbeszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK irányelve, valamint az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatás-megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelve, melynek eredményeképpen szükségessé vált közbeszerzési törvényünk módosítása, és a hatályos közösségi szabályokhoz igazítása.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
KÖZBESZERZÉS
TANULMÁNY