Védelem vagy visszatartó erő? – A megújuló szabadalmi rendszerek, mint az innováció és az információs technológia korlátai

2013. április 5. Papp Lilla

Az újító, alkotó tevékenység fontosságát a jog nemcsak az ebben érdekelt személyek, tehát leginkább a feltalálók érdekeinek korszerű jogi szabályozásával juttatja érvényre, hanem e jogok tényleges érvényesülését szolgáló megfelelő szervezeti vagy éppen információs feltételek megteremtésével is. A tanulmány célja, hogy egy átfogó képet kaphassunk az iparjogvédelem egyik fő szegmenséről, a szabadalmi rendszerről.

A technológia rohamos fejlődése nap, mint nap új válaszokat követel meg a jogi szabályozástól. A szellemi alkotások, s ezen belül a szabadalmak domináns szerepet töltenek be a modern piacgazdaságban, hiszen a szellemi javak a vállalatok vagyonának egyre számottevőbb részét teszik ki, a dolgozók egyre nagyobb része végez olyan tevékenységet, amelynek eredménye közvetve vagy közvetlenül valamilyen szellemi alkotás.

A dolgozat áttekinti és összeveti az Amerikai Egyesült Államokbeli, az európai, valamint a magyar szabadalmi jogrendszert, különös tekintettel az innovációra és az információs technológia világára. A különbségeket kiemelve átfogó képet ad a rendszerek hiányosságairól, s javaslatot tesz azok kiküszöbölésére, a rendszer hatékonyabbá tételére, kitérve a különböző szisztémák előnyeire és esetleges hátrányaira.

A Szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának hallgatója.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
SZABADALOM