A munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó kialakuló bírói gyakorlat az új Mt. tükrében

2015. december 10. dr. Bana-Nagy Adrienn

A tanulmány első körben egy általános megvilágítást kíván adni az új Mt. megszületésének körülményeiről, az új jogszabály megalkotásának szükségességéről. A második részében visszatekintésképp és még több ízben irányadó jogi gyakorlatként a régi Munka Törvénykönyve munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jogértelmezését mutatja be, gyakorlati példákkal fűszerezve, majd ismerteti az új jogi szabályozást, ezáltal átfogó képet ad a korábbi szabályozásról és a jelenlegi szabályozás lényeges elemeiről. Harmadsorban a jelenlegi gyakorlatból – figyelembe véve azt, hogy a tanulmány szerzője melyik régióban tevékenykedik – válogatva mutat be bírósági döntéseket, különböző munkaviszony megszüntetési módozatokból, ezáltal demonstrálva azt, hogy a terület bővelkedik változatos jogesetekben.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
MUNKAJOG
JOGGYAKORLAT