Változások az új polgári törvénykönyvben a túlélő házastárs öröklési jogi helyzetét illetően

2016. március 1. Kanti Áron

A dolgozat az új Ptk. öröklési jogi rendelkezései közül azokat veszi számba, amely a túlélő házastársat érinti. A szabályok változását és az azok mögött húzódó jogalkotói szándékot, a megváltozott életviszonyokból fakadóan a korábbi szabályozás megújításának igényét tárgyalja.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
PTK