A rablás mint vagyon elleni erőszakos bűncselekmény

2016. augusztus 3. Dr. Rózsavölgyi Bence

A tanulmány témája a leggyakoribb vagyon elleni erőszakos bűncselekmény, a rablás. A bevezető rész a vagyon elleni és vagyon elleni erőszakos bűncselekmények rövid bemutatásával tér rá a kategória jogi szempontból legösszetettebb delictumára, a rablásra. A bűncselekmény jogi tárgyának elemzését követően bemutatásra kerülnek az Új Btk. által bevezetett módosítások és azok okai, ezt követően pedig a törvényi tényállási elemein keresztül, a rablással kapcsolatosan kialakult joggyakorlati és jogértelmezési álláspontok. Részletesen ismertetésre kerülnek a rablás súlyosabban minősülő esetei és azok változása, valamint az egyéb vagyon elleni erőszakos bűncselekményektől való elhatárolási szempontok.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG