A jogos védelem gyakorlati kérdései a bírósági tárgyalóteremben

2016. október 19. Csiszárné dr. Kertész Andrea

Ezen témakörben már megszámlálhatatlan jogdogmatikai értelmezés, előadás, egész cikkek, könyvek sora született. A tárgyalóteremben ezek nem – mindig – nyújtanak hathatós segítséget a gyakorlatban. Ugyanis minden ügy más, és más, a terheltek indokai, hivatkozási alapjai pedig nem ismernek határokat. A Szerző bírói szemszögből mutatja meg a jogos védelem gyakorlati kérdéseit.

A Szerző bíró.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG