A gyermekvédelem hazai intézményrendszere:A gyermekek védelmét szolgáló ellátások és az azokat nyújtó intézmények Magyarországon

2017. március 17. Dr. Rácskay Jenő

Tanulmányomban a gyermekvédelem hazai intézményrendszerét kívánom bemutatni, kitérve a hazai gyermekvédelem hazai történetére és némi nemzetközi jogi kitekintést is adva. A folyamatosan változó sokrétű jogszabályi környezetben nem könnyű naprakészen követni, hogy a gyermekek és szüleik részére milyen alap és szakellátások állnak rendelkezésre, most éppen milyen intézmények, hogyan biztosítják a szülői gondoskodásból kikerülő gyermekek védelmét és ellátását. Ehhez próbálok összefoglaló jellegű tanulmányomban segítséget nyújtani. Először a magyar gyermekvédelem történetét kívánom röviden, a teljesség igénye nélkül bemutatni, majd némi nemzetközi kitekintést követően térek át a hazai gyermekvédelmi intézményrendszer részletesebb bemutatására,zárásként pedig néhány összefoglaló gondolatot fogalmaztam meg. A tanulmány kereteként a gyermekvédelmi törvény rendszerét követi.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
GYERMEKJOGOK
GYERMEKVÉDELEM