A szerződési szabadság korlátai a közbeszerzési szerződéseknél, különös tekintettel a szerződések módosítására

2017. április 20. dr. Bana-Nagy Adrienn és dr. Magyar Zsuzsanna

A közbeszerzési szerződések módosításának kérdésköre azok megkötését követően releváns kérdés. Egyrészt a gazdasági élet szempontjából nem célravezető olyan akadályokat szabni a szerződő felek elé, amelyek az indokolatlan akadályok lehetnek egy-egy módosítás előtt. Azonban az érem másik oldalaként a módosításokat meghatározó szigorú szabályozással a jogalkotó által elérni kívánt legfőbb cél az volt, hogy a szerződések utólagos módosítása révén a feleknek ne legyen lehetősége a közbeszerzési törvény versenyeztetési szabályainak megkerülésére, egy esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli mentesülésre. Ezeket a szabályokat kívánja bemutatni a jelen tanulmány.

Dr. Magyar Zsuzsanna - igazgatási alosztályvezető
Dr. Bana-Nagy Adrienn - bírósági titkár

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
KÖZBESZERZÉS