A sértetti érdekérvényesítés jogi lehetőségei Európában – a kezdetektől a 2012/29/EU áldozatvédelmi irányelv megalkotásáig vezető út

2017. július 13. dr. Schweighardt Zsanett

Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Unióban a több mint 500.000.000 főnyi népesség kb. 15%-a, azaz mintegy 75 millió ember válik évente bűncselekmény áldozatává. Magyarországon a bűncselekmények regisztrált sértettejeinek száma 2016-ban megközelítette a 158.000 főt, és ehhez a
számhoz hozzá kell még számolni a szabálysértések, illetve a látenciában maradó jogsértések sértettjeit.
E számadatok egyértelművé teszik, hogy az európai igazságügyi térség kialakítására irányuló uniós célkitűzés keretében az áldozatok fokozott figyelmet érdemelnek. Tanulmányomban bemutatom az
áldozatsegítés és az áldozatvédelem jogi szabályozásának európai mérföldköveit a kezdetektől a 2012/29/EU áldozatvédelmi irányelv megalkotásáig.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
EU