A család, mint elsődleges szocializációs színtér a bűnelkövetővé válás vonatkozásában

2017. július 18. dr. Szabó Bernadett

Onnantól kezdve, hogy világra jövünk és kapcsolatot teremtünk a külvilággal, az emberi viszonyok és kapcsolatok által formálódik saját személyiségünk. A legfontosabb kapcsolata az embernek, a kapcsolat a családjával. Innen hozza az egyén a legtöbb értéket és személyiségjegyet, ami lehet negatív és pozitív. A család szerepe és fontossága megkérdőjelezhetetlen a potenciális bűnelkövetővé válás vonatkozásában is. Tanulmányomban ennek vizsgálatára teszek kísérletet.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BŰNMEGELŐZÉS