A szülői felügyeleti jog szabályozásának változása

2017. szeptember 22. dr. Mátis Judit

A 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatálybalépésével az 1952. évi IV. törvény (Csjt.) hatályát vesztette. A Ptk.
Családjogi Könyve részletesebb szabályokat tartalmaz, mint a Csjt. A tanulmány célja az új szabályozás
szövegéből a megváltozott rendelkezések kiemelésével az előremutató, a gyakorlatot segítő szabályozás
bemutatása.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
PTK