Címke: állami támogatás

A regionális állami támogatások versenyjogi szabályozása

A versenypolitika kiemelt figyelmet fordít – többek között – az esetlegesen versenytorzító hatású állami támogatások ellenőrzésére szektoronként és vállalatonként egyaránt. Az Unió legfőbb versenyhatósága, a Bizottság az uniós piacok működésének tökéletesítése érdekében közvetlenül érvényt szerez az uniós versenyjogi szabályoknak, biztosítva, hogy az Európai Unióban a vállalatok mindegyike egyenlő, tisztességes és méltányos feltételek mellett versenyezzen egymással. A Szerződés 107. cikk (3) bekezdésének a) és c) pontja alapján a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető az Európai Unión belül bizonyos hátrányos helyzetű térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására nyújtott állami támogatás. Az állami támogatások ezen formája a regionális támogatás. A Szerző bírósági titkár. Letöltés