Címke: Európai Unió Bírósága

Pármai a sonka – döntött az Európai Bíróság

Az Európai Bíróság kedden jogtalannak ítélte egyes kiskereskedelmi vállalatok gyakorlatát, melyben saját termékükként forgalmaztak szeletelt pármai sonkát, illetve reszelt parmezán sajtot, mert a bíróság szerint ezeket az eredetvédett termékeket csak a pármai sonkatermelők és az olasz parmezán előállítói hozhatják a nemzetközi kiskereskedelmi piacra. Az amerikai Wal-Mart és a brit Asda kiskereskedelmi láncok Nagy-Britanniában árultak üzleteikben pármainak nevezett sonkát és reszelt parmezánt, de ezen gyakorlatuk ellen az Európai Unió bíróságához fordultak a termékek észak-olasz termelői, mert szerintük az eredeti sonka és sajt lejáratását, a fogyasztók megtévesztését jelenti az említett áruházi láncok gyakorlata. A bíróság egy francia élelmiszerforgalmazót is elmarasztalt, mert az...

A közösségi jog létrejötte, fejlõdése, különös tekintettel az Európai Bíróság jogfejlesztõ tevékenységére

1. Bevezetõ gondolatok: jogrendszer és bírói jogalkalmazás viszonya a történelemben Az Európai Közösségek Bírósága szerencsés csillagzat alatt született. A második világháború a jogpozitivista szemléletmód visszaszorulását eredményezte, a jogelméletben és a bíróságok tevékenységében ismét felerõsödött a jogelvek szerepe, a jogalkalmazásban pedig erõteljesebben jelentkeztek a természetjogias – vagy a pozitivisták kissé lebecsmérlõ szóhasználatával: “metafizikus” – hatások. Egyesek odáig mentek, hogy vizsgálni kezdték a német pozitivista jogászi gondolkodás szerepét a náci Németország bíróságainak szerintük túlságosan is lojális tevékenységében: “…az az elv, hogy a törvény az törvény, semmiféle korlátot nem ismert, s ebben a német jogászságot évtizedeken keresztül majdnem korlátlanul uraló pozitivista jogi gondolkodás...