Címke: jogegységi határozat

A közigazgatási bíróság illetékességének megállapításáról – A Kúria jogegységi határozatot hozott

Jogegységi döntést hozott a Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa. A határozat kimondja: „Az országos illetékességgel eljáró közigazgatási szerv közigazgatási tevékenységének felülvizsgálata során a közigazgatási bíróság illetékességét (egyéb különös vagy kizárólagos illetékesség hiányában) a felperes lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye alapítja meg.”

A Kúria az összbüntetésbe kapcsolatban kivételszabályt alkotott – Az Ab megsemmisítette a jogegységi határozatot

Az összbüntetésbe foglalásnál a visszaható hatály tilalmának a tiszteletben tartása szempontjából az időrendben elsőként hozott ítélet jogerőre emelkedésének a dátuma a meghatározó – szögezi le az Alkotmánybíróság III/1350/2019. számú, s Kúria 2/2019. Büntető Jogegységi Határozatát megsemmisítő döntésében.

A versenytilalmi megállapodás és a tanulmányi szerződés – A Kúria elemezte a joggyakorlatot és beszámolt elvi döntéseiről

A Kúria sajtóreggeli keretében adott számot az idei első fél év munkaügyi szakágat érintő joggyakorlat-elemzéséről, melynek keretében elvi döntésekről is tájékoztatást nyújtott. Az Munka törvénykönyvének két különleges – kissé a munkaviszonyon kívül eső – megállapodása került terítékre: a versenytilalmi megállapodás, valamint a tanulmányi szerződés.

Büntető ügyszakot érintő főbb kúriai döntések – Újságírói felelősség, bűnszervezet, összbüntetés -Joggyakorlat-elemzés

A Kúria sajtóreggeli keretében adott tájékoztatást a főbb büntető ügyszakot érintő kúriai döntésekről és a legfőbb bírói fórum joggyakorlat-elemző tevékenységéről. A hűtlen kezeléssel, a bűnszövetséggel és a bűnszervezettel, az összbüntetésbe foglalással valamint az oknyomozó újságíró büntetőjogi felelősségével kapcsolatos kérdések is terítékre kerültek.

Jogsértően kiadmányozott közigazgatási határozatok – A döntési jogkör és felhatalmazás hiányának problematikája

A bíróságok az elmúlt években jelentős számú közigazgatási határozatot semmisítettek meg azért, mert azok kiadmányozása nem volt szabályszerű. Ennek az ítélkezési gyakorlatnak vetett véget a Kúria az év elején jogegységi határozatával. Szerzőnk ezen határozattal kapcsolatban foglalta össze a szakma képviselői és saját észrevételeit.

Munkajogi megállapodások – A versenytilalmi megállapodás és a tanulmányi szerződés – Kúriai joggyakorlat-elemzés

Munkajogi megállapodások – A versenytilalmi megállapodás és a tanulmányi szerződés – Kúriai joggyakorlat-elemzés

Ki számít konkurenciának a versenytilalmi megállapodás szempontjából? Mi van akkor, ha nem állapodunk meg a tilalom ellenértékében? Milyen ellentételezést kell nyújtani tanulmányi szerződés fejében? Mikor szüntethető meg a tanulmányi szerződés? – Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad a Kúria friss kollégiumi véleményében!

Mikor érvénytelen a devizahitel szerződés? – Száznegyven ügyet vizsgált meg a Kúria Konzultációs Testülete

A Kúriának a devizahiteles érvénytelenségi perek jogalkalmazási vizsgálatára létrehozott Konzultációs Testülete áprilisi ülésén értékelte azt a száznegyven ügyet elemző vitaanyagot, amely az árfolyamkockázatot a hitelt felvevőre hárító szerződési feltételek tisztességtelenségével összefüggő bírói gyakorlatot elemzi. A testület főbb megállapításait kilenc pontban foglalta össze az ülésről készült emlékeztető.