Címke: Keresztény Jogakadémia

Keresztényként és jogászként a jövőbe – A Keresztény Jogakadémia tudományos pályázatot hirdet!

A Petrecz Sándor Alapítvány keretében működő Keresztény Jogakadémia 2022. évre ismét pályázatot ír  kitudományos tanulmányok írására vonatkozóan. A „Keresztényként és jogászként a jövőbe” című pályázat célja – az előző évihez hasonlóan – a jog és jogtudomány, valamint a kereszténység metszéspontjainak felderítése, illetve annak bemutatása, hogy a kereszténység, mint az európai kultúra és erkölcsiség évezredes alapja milyen összefüggésben áll azzal a jogrendszerrel, amely a társadalmi élet másik pillére, hogyan hatnak ezek a rendszerek egymásra, és hogyan lehetne ez a kapcsolat még gyümölcsözőbb. Letöltés

Betű és Lélek – Jog és jogtudomány a kereszténység nézőpontjából – A keresztély jogászok konferenciája

Betű és Lélek – Jog és jogtudomány a kereszténység nézőpontjából  – ezzel a címmel rendezett konferenciát a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Keresztény Jogakadémia közös szervezésben. A konferencia fókuszában a jog és a kereszténység kapcsolata és a jogászság keresztény értelmezése állt. A rendezvénynek az egyetem bölcsészkarának Buda Béla díszterme adott otthont.

Jog és jogtudomány a kereszténység nézőpontjából – Tudományos pályázatot hirdet a Keresztény Jogakadémia!

A Keresztény Jogakadémia tudományos tanulmányok írására vonatkozó pályázatot hirdet! A pályamű bármely jogterületen és jogágazaton belüli témával foglalkozhat, ha az adott témát – felekezeti megkötöttség nélkül – keresztény szempontból szemléli és elemzi. Olyan munkákat várnak, amelyek alkalmasak továbbgondolásra, gyakorlati alkalmazásra vagy oktatásra, nyomtatott és elektronikus kiadványban való megjelentetésre, széles körben való terjesztésre.