Betű és Lélek – Jog és jogtudomány a kereszténység nézőpontjából  – ezzel a címmel rendezett konferenciát a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Keresztény Jogakadémia közös szervezésben. A konferencia fókuszában a jog és a kereszténység kapcsolata és a jogászság keresztény értelmezése állt. A rendezvénynek az egyetem bölcsészkarának Buda Béla díszterme adott otthont.

“A Jogakadémia elsődleges célj: egybegyűjteni a keresztény jogászokat” – hangsúlyozta köszöntőjében Badacsonyi Zoltán, a Keresztény Jogakadémia szakmai vezetője. A címre utalva reményét fejezte ki, hogy

“a Szentírásban szembeállított fogalmak, betű vagy Lélek valamiképpen harmóniába tudnak kerülni a keresztyén jogászok életében, akik ugyan a betű emberi, de a Lélek szolgálói.”

Habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, a Kálvin János Keresztyén Szociális Kutatóműhely vezetője a konferencia társszervezőjeként bevezetőjében utalt a nagy reformátorra, akiben ugyancsak egy keresztyén jogászt tisztelhetünk, noha az utókor inkább a teológust őrizte meg emlékezetében.

“Rendkívül fontos, hogy a jogrendszer egészében megjelenjenek a keresztyén elvek, válaszok, különösképpen az olyan területeken, mint például a szociális gondoskodás”

– emelte ki.

Vejkey Imre, az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának elnöke és a Magyar Parlamenti Imacsoport vezetője felidézte a látható világ sokféle terheltségét és reményét fejezte ki, hogy a konferencia is hozzájárul majd ahhoz, hogy a keresztény válaszok megszülessenek.

Az igazságügyi miniszter köszöntését Sereg Péter hozta el a konferenciára, aki emellett érdekes előadást tartott az Eperjesi-Miskolci Evangélikus Jogakadémia történetéről és a korabeli jogászéletről.

A konferencián felszólaltak a Keresztény Jogakadémia ‘Jog és jogtudomány a kereszténység nézőpontjából’ című pályázatán színvonalas pályaművet benyújtók, akik a kereszténység és a jog szerteágazó kapcsolatrendszerének egy-egy szeletét mutatták be.

Hallhattunk új keresztény jogintézményekre vonatkozó javaslatokat, a fenyegetett vallásszabadság különböző aspektusairól, a családi élet, a gyermekvédelem keresztény jogi hangsúlyairól és számtalan olyan kérdésről, amelyek ebben az összefüggésben csak felmerülhetnek.

A konferencián felszólalt habil. Birher Nádor tanszékvezető egyetemi docens, Prof. Bándi Gyula, a Pázmány Péter Katolikus egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, és Keszthelyi Zsolt, a Magyarországi Református Egyház jogi Osztályának vezetője is. A jogi norma, a vallás és az erkölcs soha aktualitását nem veszítő kérdései, a teremtésvédelem alapjogi vonatozásai, vagy a kálvini jogszemlélet és a református alkotmány módosításának koncepciója mind olyan témának bizonyultak, amelyek joggal keltették fel a hallgatók figyelmét.

A konferencia zárszavában Badacsonyi Zoltán kifejezte örömét a személyes találkozásért és köszönetet mondott az egyetem vezetésének a lehetőségért. Az alkalmat “a jövendő első zsengéjének” nevezte és mindenkit arra hívott fel, hogy folytassák a jog és a keresztyénég párbeszédét, a közös pontok keresését és az ellentétek feloldását.