Címke: közigazgatás

Bizottsági állásfoglalások a közigazgatási eljárásól

Bizottsági állásfoglalások a közigazgatási eljárásól

A Ket. Szakértői Bizottság két módszertani állásfoglalást adott ki a közelmúltban. A Ket. Szakértői Bizottság nem állami szerv, hanem a Belügyminisztérium – mint a Ket. gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos koordinációért felelős tárca – által felkért, elméleti és gyakorlati szakemberekből álló, szuverén szakmai-szakértői testület.

A közigazgatási főigazgatók 45. informális találkozója

A közigazgatási főigazgatók 45. informális találkozója

2005. december 4-6. között Newcastle-ban került sor az angol elnökség szervezésében a közigazgatásért felelős főigazgatók 45. informális találkozójára. A tanácskozáson Magyarországot Dr. Dudás Ferenc közigazgatási államtitkár és Dr. Hazafi Zoltán főosztályvezető képviselte.

Egymilliárd forint a Ket. elindítására

Egymilliárd forint a Ket. elindítására

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény – a Ket. – elindítására egymilliárd forint állami támogatás áll rendelkezésre, amelynek fele a közeljövőben, másik fele a hatályosulás tapasztalatait összegző kormányértékelést követően, február hónapban kerül folyósításra.

Kihirdetésre került a 223/2005. (X. 13.) Korm. rend.

Kihirdetésre került a 223/2005. (X. 13.) Korm. rend.

Kihirdetésre került a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes belügyi ágazati feladatokat érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2005. (X. 13.) Korm. rendelet.

BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal: szervezet és hatáskör változás

BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal: szervezet és hatáskör változás

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXIII. törvény 331. § (1) bekezdése alapján 2005. július 15. naptól a BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal feladatait, mint jogutód, a Belügyminisztérium látja el. (A jogszabály a Magyar Közlöny 96. számában jelent meg.)

Adatvédelmi biztos: Az államigazgatási eljárásokban a „határozatot kapják” cím használatáról

Adatvédelmi biztos: Az államigazgatási eljárásokban a „határozatot kapják” cím használatáról

Egyes államigazgatási és szabálysértési ügyekben az ügyfél vagy a sértett számára különösen sérelmes lehet, ha az ellenérdekű fél vagy az elkövető számára ismertté válik a neve és pontos címe. Ezért az államigazgatási és szabálysértési hatóságokat fokozott felelősség terheli az adatvédelmi szabályok betartásában, még akkor is, ha ez adminisztrációs többletterhet ró az eljáró hatóságra.

Ráfizethet a hivatal a túlhatalomra

Ráfizethet a hivatal a túlhatalomra

A “Hivatal” mostantól nem packázhat velünk kénye-kedvére – visszakaphatja ugyanis a befizetett eljárási illetéket az, akinek valamelyik állami vagy önkormányzati szerv – a hivatal hibájából – nem intézi el határidõre az ügyét.

Európai alkotmány – európai közigazgatás

A hollandiai Maastrichtban aláírt, az Európai Uniót létrehozó szerzõdéssel az európai integráció olyan új fordulatot vett, amely – több, mint tíz év távlatából visszatekintve – visszafordíthatatlanná tette az európai közösség önálló államalakulatként való megjelenítését. Az ekkor aláírt szerzõdéssel rakták le a vertikális politikai integráció megvalósításának alapjait, mely alapozó szakasz az Európai Alkotmányos Szerzõdésnek elfogadásával zárult. Az Európai Alkotmányos Szerzõdés – amennyiben hatályba lép – jelentõsen átalakítja az Unió eddigi mûködését, amely természetesen hatással az eddigi államok felett elhelyezkedõ irányítási, közösségi/uniós közigazgatási berendezkedésre is. Ennek megfelelõen megkerülhetetlenné válik az újonnan kialakuló alkotmányos rendben az Unió közigazgatási rendszerének meghatározása és fogalmi elemeinek...