Címke: közigazgatás

Ius Armorum (A fegyverek joga)

Részlet a mû bevezetõjébõl: “A szakdolgozat témaválasztását egyrészt az erõszakos bûncselekmények körében mind gyakoribb fegyveres elkövetések számának növekedése, másrészt az Európai Unióhoz történõ csatlakozásunkat megelõzõ jogharmonizáció indokolja. A fegyverek megszerzésének, birtoklásának jogi szabályozása nem tekinthetõ régi jogintézménynek, mindössze a XIX. század második felétõl datálódik. Szakdolgozatomban elsõsorban a lõfegyverek, ezen belül is az önvédelmi és vadászfegyverek alanyi jogosultságán alapuló szabályozását vizsgálom, valamint a törvényszövegek mûszaki definícióit tekintem át, nem hagyva figyelmen kívül a vizsgált jogszabály tárgyi körének értelmezését, illetve a hatályos jogszabályunk igazságügyi fegyverszakértõi tevékenységgel összefüggõ eljárásjogi kérdéseinek vizsgálatát sem.” Letöltés

A prefektusi tisztség az önkormányzati rendszerben és az alkotmánybírósági gyakorlatban (Románia esete)

Részlet a mû bevezetõjébõl: “Az alkotmány a legmagasabb rangú jogi norma: az összes alsóbb jogszabály összhangban kell legyen az alkotmánnyal. Az alkotmány felsõbbségének megvalósítására, az alkotmány érvényesítésére jött létre Romániában, 1992-ben, az alkotmánybíráskodás intézménye. Vagyis az alkotmánybíráskodásnak tízéves múltja van Romániában. A tanulmány nem csak a 2001. évi 215-ös számú helyi közigazgatási törvényre vonatkozó alkotmánybírósági döntéseket vizsgálja, hanem a korábbi, 1991. évi 69-es számú, hatályon kívül helyezett helyi közigazgatási törvényre vonatkozó gyakorlatot is. Számos problémát az új törvény ugyanúgy vagy hasonlóképpen szabályoz, és ez indokolja a kérdésfeltevés aktualitását. A helyi közigazgatásra vonatkozó alkotmánybírósági döntések alapján (lásd az 1. mellékletet) megfigyelhetõ...

A helyi önkormányzatok rendeleteinek alkotmányossági ellenõrzése

A helyi önkormányzatok rendeleteinek alkotmányossági ellenõrzése címû téma több oldalról is megközelíthetõ. Alapvetõ kérdés, mit értünk alkotmányossági ellenõrzésen, és az ellenõrzést “gyakorlók” körét milyen szélesen húzzuk meg? A magam részérõl alkotmányossági ellenõrzésen a helyi önkormányzatok alkotmányos és törvényes mûködésének alapvetõ garanciarendszerét értettem. … Letöltés

Végrehajtás-döntéshozás viszonya a helyi közigazgatásban. Miért beteg Romániában a helyi közigazgatás?

A végrehajtás és a döntéshozás viszonya elsõ ránézésre elvont problémának tûnik. Egyáltalán nem az: a romániai helyi demokrácia “betegségnek” egyik forrása éppen ennek a közigazgatási jogi problémának a gyakorlati lecsapódása.Jelen tanulmány két részben járja körül a kérdést: gyakorlati felvetésben és elméleti megközelítésben. I. GYAKOLATI FELVETÉS: ROMÁNIA ESETE A 2001. évi 215-ös helyi közigazgatási törvény nem oldotta meg az önkormányzatok egyik alapvetõ problémáját, hanem még súlyosabbá tette azt.A polgármester és a helyi tanács közötti viszonyrendszerrõl van szó. A gond akkor jelentkezik, ha a helyi közigazgatásban a helyi tanács és a polgármester eltérõ politikai színezetûek és (vagy) a közöttük levõ viszony elmérgesedik....

Házi őrizetben a Fővárosi Közigazgatási Hivatal korrupcióval gyanúsított munkatársai

Házi őrizetbe helyezte a Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) pénteken Lakatos Lászlót, a Fővárosi Közigazgatási Hivatal főosztályvezetőjét, Entz Béla ügyintézőt, illetve Bereczki Zsuzsanna magánszemélyt, akiket hivatali vesztegetés bűntettével gyanúsít a rendőrség – tudatta a Fővárosi Bíróság közleményben az MTI-vel. A bíróság úgy látta: az előzetes letartóztatásra irányuló ügyészi indítvánnyal szemben, elegendő a lakhelyelhagyási tilalom, és a folyamatos rendőri felügyelet melletti házi őrizet. A bíróság ezt a gyanúsítottak személyi körülményeivel, rendezett családi viszonyaival, valamint egyikük beismerő, illetve társa részleges beismerő vallomásával indokolta. A döntés nem jogerős, miután az ügyész és az egyik gyanúsított, illetve védője fellebbezett. Az ORFK korábbi tájékoztatása szerint...