A tanulmányban bemutatja, hogy a bűncselekményt elkövető pszichiátriai betegek szankcionálása hogyan alakult a kezdetektől napjainkig, ismertetve a hatályos szabályozás feltételrendszerét. Jogeseteken keresztül szemlélteti, hogy milyen megoldásokat találunk a mai magyar joggyakorlatban, kitérve arra is, hogy milyen „terápiák”, megoldási alternatívák jelennek meg a külföldi mintákban, ezek melyike tekinthető jógyakorlatnak hazánkban is.

A Szerző bírósági titkár.